youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לחלום בגדול

איזה בית ספר היית רוצה לילד שלך?

מי קובע כיצד יראה החינוך של הילדים שלנו?
אלי הורביץ
29/08/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא