youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לחלום בגדול

איזה בית ספר היית רוצה לילד שלך?

מי קובע כיצד יראה החינוך של הילדים שלנו?
אלי הורביץ
8/29/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא