youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

מצוינות או חובבנות – הבחירה בידיכם

מהי המדיניות שאתם בוחרים לבית הספר ולכיתה שלכם?
אלי הורביץ
11/9/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא