youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לשתף פעולה

הקשיבו למורים

מה יקרה אם נפתח את דלתות הכיתה, ונאפשר שיח בין המורים, משרד החינוך והציבור?
אלי הורביץ
27/08/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא