youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
לקדם מצוינות

לשמור את העין על הכדור: מאמן הספורט, המורה למתמטיקה ומה שביניהם

אולי כמו ספורטאים, גם לתלמידים נחוץ מאמן צמוד שיתרגל את מוחם ויחשל את רוחם?
אלי הורביץ
01/01/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא