youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

5 שאלות עוצמתיות שמורים יכולים לשאול תלמידים

מדריך קצר לשאילת שאלות כך שלמידת התלמידים תהיה משמעותית יותר.
הגיע זמן חינוך
3/5/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא