youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
ללמוד מהעולם

לידיעת הממשלה הנכנסת: ככה מדינות אחרות מעלות את רמת החינוך

על מנת להכין את התלמידים לעולם המודרני מדינות רבות עושות מאמץ ניכר להעלות את רמת החינוך שלהן. מסתבר שיש מאפיינים רבים שמשותפים למדינות שעושות זאת בהצלחה.
הגיע זמן חינוך
20/03/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא