youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

אסטרטגיות ההוראה מרחוק שהייתי רוצה לקחת איתי גם לכיתה

תקופת הקורונה אילצה אותנו המורים להיות יצירתיים. המורה שרה קופר עם רשימת הדברים שהיתה רוצה לקחת איתה הלאה – גם ללימודים בכיתה
הגיע זמן חינוך
6/15/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא