youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

שירת מורה: 3 שירים על הוראה שתרצו לתלות בבית הספר

לקראת המחצית השניה של החופש הגדול, אספנו למענכם 3 שירים שקולעים בול לעבודת המורה. לגזור ולשמור.
הגיע זמן חינוך
7/29/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא