youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

איך תלמדו בהצלחה בכיתה עם פערים גדולים?

טכניקות הוראה שיסייעו לך ללמד תלמידים בעלי יכולות שונות ותחומי עניין מגוונים
הגיע זמן חינוך
10/11/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא