youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

איך המורה למוזיקה עזרה לעבור בהצלחה את תקופת המבחנים?

רוצה להיות מורה בלתי נשכח/ת? כדאי לך לקרוא מה המורה הזו עשתה
הגיע זמן חינוך
2/15/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא