youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

אירועי יום המורה: סיכום קצר של יום ענק

כיצד אתם חגגתם את יום המורה?
הגיע זמן חינוך
22/12/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא