youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

להרגיש שיש לי ייעוד נוסף בחיים: ראיון על הבחירה בחינוך והוראה

מדוע במקום להמשיך בקריירה צבאית מבטיחה, בחרה מיכל קפלן להפוך למורה?
הגיע זמן חינוך
03/08/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא