whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

להרגיש שיש לי ייעוד נוסף בחיים: ראיון על הבחירה בחינוך והוראה

מדוע במקום להמשיך בקריירה צבאית מבטיחה, בחרה מיכל קפלן להפוך למורה?
הגיע זמן חינוך
03/08/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא