whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

המורה שהגיע לשאת דברים בכנסת, ובמקום הקריא את דברי תלמידיו

ראיון עם ד""ר איליה מזין ועם תלמידו - אופיר צברי, על הוראה איכותית ויום המורה
הגיע זמן חינוך
24/11/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא