youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

המורה שהגיע לשאת דברים בכנסת, ובמקום הקריא את דברי תלמידיו

ראיון עם ד""ר איליה מזין ועם תלמידו - אופיר צברי, על הוראה איכותית ויום המורה
הגיע זמן חינוך
24/11/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא