youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

19 טיפים מצילי חיים (או לפחות קריירה) למורים חדשים

קהילת הגיע זמן חינוך מתגייסת לעזרת המורים החדשים ומציידת אותם בטיפים מעולים לשנת עבודתם הראשונה כמורים
הגיע זמן חינוך
8/27/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא