whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
ללמוד מהעולם

מה עובד בחינוך? 8 דברים שכל בית ספר יכול לעשות כבר מה-1 לספטמבר

חוקר החינוך הידוע ג'ון האטי במאמר דעה שידהים אתכם
הגיע זמן חינוך
17/07/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא