youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

בחנו את עצמכם – האם אתם מורים איכותיים?

המחקר העדכני מלמד אותנו שיש הרבה דמיון בין המורים האיכותיים והמצליחים ביותר. עכשיו אתם יכולים לבחון האם אתם והמורים בסביבתכם נכנסים לקטגוריית ""המורים האיכותיים
הגיע זמן חינוך
4/12/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא